Izobčenje in prekletstvo kleriških pedofilov

PublicDomainPictures / Pixabay

Škof Kay Schmalhausen iz Peruja meni, da so sedanje kazni za kleriško pedofilijo in njeno prikrivanje neučinkovite in zato zahteva strožje kazni, vključno z izobčenjem. Ali je bil kakšen pedofilski klerik izobčen iz cerkve in ne samo odpuščen iz duhovniškega stanu? Ali je bil kakšen škof ali drug klerik na visokem cerkvenem položaju izobčen zaradi tega, ker je prikrival spolne zlorabe otrok? Torej preklet in v končni fazi vržen v večni pekel?

Prvič: Tisti, ki izstopi iz cerkve, ne uživa mesa ali glasuje za komuniste, je preklet, kleriški pedofil pa ne
Po katoliškem nauku je tisti, ki izstopi iz cerkve, izobčen, torej preklet. Prekleti so tudi vegetarijanci in vegani, kajti papež Janez III. (561-574) je na prvi sinodi v Bragi izjavil: »Če ima nekdo mesne jedi, ki jih je Bog dal ljudem za uživanje, za nečiste in … se jim (mesnim jedem) odpove …, je obtožen z anatemo.« Prekletstvo vegetarijancev in veganov ni bilo nikoli preklicano. Nasprotno, še danes cerkev napada vegetarijance in vegane. Kardinal Giacomo Biffy je namreč razglasil vegetarijance za antikriste, podobno kot borce za živalske pravice, pacifiste in tiste, ki zagovarjajo dialog s pravoslavno ali anglikansko cerkvijo. Papež Pij XII. je po 2. svetovni vojni grozil s cerkvenim izobčenjem vsakega, ki bi si pri volitvah drznil glasovati za komunističnega namesto katoliškega kandidata.
Kaj pomeni prekletstvo? To je najhujša cerkvena kazen in pomeni, da se prekleta oseba znajde v večnem peklu, kjer bo trpela muke. In teh ne bo nikoli konec, uči cerkev. Tudi Boga ne bo nikoli več videla. Večno bo trpela peklenske muke. Ali je lahko še kaj hujšega od večnega prekletstva, ki ga uči cerkev? Uvodoma navedena prekletstva pa v katoliški cerkvi niso edina. Teh je vsaj več deset. »Kdor ne sprejme celotnega cerkvenega izročila, bodisi napisanega bodisi nenapisanega, bodi izobčen,« je eno izmed njih. In še eno: »Kdor svetopisemskih knjig v celoti z vsemi njihovimi deli, kakor jih je navedel tridentski cerkveni zbor, ne sprejme za svete in kanonične ali taji, da bi bile navdihnjene, bodi izobčen.« Kdor torej dvomi v to, da je avtor biblije Bog, je preklet in se bo znašel v večnem peklu.

Drugič: Tisti, ki izstopi iz cerkve, je preklet, kleriški pedofil pa ne
Po katoliškem nauku je tisti, ki izstopi iz cerkve, izobčen. Ni pa izobčen kleriški pedofil. Tisti, ki izstopi iz katoliške cerkve, samo izkoristi versko svobodo, ki mu jo priznava ustava, in deklarativno tudi katoliška cerkev, pa je s strani cerkve kaznovan z najhujšo kaznijo, torej s prekletstvom. Ne samo verske svobode, tudi ostale vidike svobode priznava Jezus iz Nazareta in seveda Bog Stvarnik. Tisti, ki izstopi iz cerkve, torej ne stori nobenega greha. Ni ravnal proti 10 Božjim zapovedim ali Jezusovemu Govoru na gori. Tisti, ki hudo krši te zapovedi, še posebej zapoved Ne prešuštvuj! pa ostaja v cerkvi. Mogoče je bil samo odpuščen iz duhovniškega stanu, večinoma pa še to ne! Večina je bila samo premeščena, mnogi od teh so v novem okolju s spolnimi zlorabami otrok nadaljevali. In bili še vedno del cerkve. Tisti, ki je izstopil iz cerkve v večni pekel, pedofil pa v nebesa, v bistvu uči katoliška cerkev. Absurdno! Ali ni takšna cerkvena logika satanska?

Tretjič: Tisti, ki ne uživa mesa, je preklet, kleriški pedofil pa ne
Kot že navedeno, je cerkev preklela tudi vegetarijance in vegane. Kdor ne uživa mesa in s tem varuje življenje živali, ki jih je, kar trdi tudi cerkev, ustvaril Bog, je večno preklet in se znajde v peklu. Kdor torej varuje od Boga ustvarjena bitja (živali) s tem, da jih ne uživa in tako izpolnjuje zapoved Ne ubijaj!, je preklet, tisti, ki pa s spolnimi zlorabami otrok hudi krši Božje zapovedi, še posebej zapoved Ne prešuštvuj, pa ni izobčen. In je še vedno član cerkve. Tisti, ki se z odpovedjo mesu bori proti klimatskim spremembam, znano namreč je, da je živinoreja eden izmed največjih virov škodljivih toplogrednih plinov, je preklet in tako vržen v pekel, klerik, ki pa spolno zlorablja otroke, za povrh pa še na veliko uživa meso in je s tem sokriv hudega trpljenja od Boga ustvarjenih bitij in tudi klimatskih sprememb, pa je še vedno član cerkve in bo prišel v nebesa. Absurdno! Ali ni takšna cerkvena logika satanska?

Četrtič: Tisti, ki glasuje za komuniste, je preklet, kleriški pedofil pa ne
Papež Pij XII. je po 2. svetovni vojni grozil s cerkvenim izobčenjem vsakega, ki bi si pri volitvah drznil glasovati za komunističnega namesto katoliškega kandidata. Torej nekdo, ki samo izkoristi svojo svobodo izražanja in volilno pravico ter glasuje za komuniste, s čimer ni kršil svobode, ki mu jo je dal Bog, je preklet in vržen v večno trpljenje v večnem peklu, kleriški pedofil, ki spolno zlorablja nemočne otroke in tako hudo krši Božje zapovedi, predvsem zapoved Ne prešuštvuj! pa je praktično junak in še vedno član cerkve, kar pomeni, da bo prišel v nebesa. Absurdno! Ali ni takšna cerkvena logika satanska?
Ali se niso papeži »bratili« s komunisti? Tito in papež, Castro in papež, Putin in papež? Bodo sami sebe prekleli?

Petič: namesto izobčenja samo izguba duhovniškega stanu oz. laiziranje
Katoliški klerik, ki je spolno zlorabljal otroke, je v skrajni fazi samo laiziran, izgubi torej duhovniško službo. Velika večina pedofilskih duhovnikov pa je bila samo premeščena drugam, kjer so mnogi med njimi nadaljevali satanske zlorabe. Ali ni to neverjetno? In seveda absurdno! Ali je bil kateri pedofilski klerik izobčen oz. preklet? »Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja.« (Mt 18,6). Ali je cerkev ravnala po teh Jezusovih besedah? In v »globine morja« pometala kleriške pedofile! Če je to naredila, ali je o tem obvestila javnost? Sicer pa: kaj so globine morja? Kaj je Jezus mislil s tem?

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj odgovor