Nadškof Stres: Vsaka zloraba je svetoskrunstvo

Church Faith Pray Cross Religion
733215 / Pixabay

»Vsaka zloraba je svetoskrunstvo je leta 2010 izjavil nadškof Stres pri skupni maši avstrijskih in slovenskih škofov v Mariazellu v Avstriji. Torej to velja tudi za spolne zlorabe otrok in mladostnikov. Vsaka spolna zloraba je svetoskrunstvo. Župnik Jošt je bil osumljen 16 kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok. Koliko svetoskrunstev je izvršil? Koliko svetoskrunstev so v Sloveniji storili drugi katoliški kleriki? Na Irskem je bilo s strani katoliških klerikov spolno zlorabljenih več 10.000 otrok. Koliko svetoskrunstev so storili irski kleriki? V Ameriki je bilo oziroma je v postopku več tisoč klerikov zaradi suma spolnih zlorab otrok, mnogi so bili pravnomočno obsojeni. Koliko svetoskrunstev so storili? Ameriški duhovnik John Geoghan je v 30 letih posilil ali drugače zlorabil okoli 150 fantov. Koliko svetoskrunstev je storil? Za ta svoja dejanja ni bil kazensko preganjan, temveč ga je bostonski nadškof Law selil iz župnije v župnijo. Za ščitenje pedofilskega duhovnika, verjetno pa še mnogo drugih, je bil nadškof Law povišan v kardinala in premeščen v Rim. Koliko svetoskrunstev so storili kleriki v nemško govorečih državah. Ali gredo številke v deset tisoče, mogoče sto tisoče?

Koliko svetoskrunstev so kleriki storili v prejšnjih stoletjih? Ali gredo številke v milijone?

Kaj se je v preteklosti zgodilo s tistimi, ki so prijavili spolne zlorabe oziroma svetoskrunstvo? Ustanoviteljica reda Jožefovih sester Mary MacKilliop je bila leta 1871 izobčena iz cerkve, ker je policiji in nadškofiji prijavila duhovnika pedofila. Vzrok za izbočenje je bil »neposlušnost«. Škof, ki je sestro Mary izobčil, je izobčenje na svoji smrti postelji preklical. Koliko je bilo takšnih izobčenj v preteklosti in koliko sedaj?

Katoliška cerkev torej opredeljuje spolne zlorabe otrok kot svetoskrunstvo. Za te spolne zlorabe je vedela in jih prikrivala. Vedela je za svetoskrunstvo in ga prikrivala. S svetoskrunstvom svojih klerikov se je očitno strinjala in pristajala nanj. Dokler zadeve niso prišle v javnost, svetoskrunstvo ni bilo posebej problematično. Če zadeve ne bi prišle v javnost, svetoskrunstvo še sedaj ne bi bilo problematično. Vprašanje je, ali ni cerkveno problematiziranje spolnih zlorab otrok in svetoskrunstva samo navidezno? Da se cerkev v javnosti opere, zadeve pa gredo po starem naprej. Kajti če bi cerkev v resnici želela spremembe, bi morala temeljito spremeniti svoj nauk in krvavi biblijski temelj. O tem pa ne govori. Temelji ostajajo nespremenjeni.

Mnogo spolnih zlorab otrok so storili tudi katoliki laiki. Glede na cerkveni nauk so tudi oni storili svetoskrunstvo. Koliko je teh svetoskrunstev? Ali gredo v tisoče, sto tisoče, milijone? Ali cerkev na takšna svetoskrunstva reagira in sprovede ustrezne postopke?

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj odgovor