Alexas_Fotos / Pixabay

Papež Frančišek pravi, da obstajajo statistike, po katerih se večina zlorab zgodi v družini. To je res, saj je družina osnovna celica družbe in je zato njihovo število mnogo večje od drugih celic družbe. Toda to ne zmanjšuje problematike cerkvene pedofilije, temveč jo samo še poveča oz. ojača. Zakaj?

V Sloveniji prevladuje katoliška cerkev, saj je okoli 80 % državljanov vernikov te cerkve. Zato je domnevati, da je večina družin v celoti ali vsaj delno katoliških, zato v njih, gledano vsaj statistično, spolne zlorabe otrok v glavnem storijo katoliki laiki. Ti pa so poleg klerikov, kot to pravi cerkev, del nje in zato velja, da je tudi pedofilija katoliških laikov cerkvena. Ob upoštevanju spolnih in drugih zlorab otrok s strani katoliških klerikov in laikov ter sistematičnemu prikrivanju vsega tega, bi bilo mogoče reči, da je katoliška cerkev organizacija, kjer je daleč največ pedofilije. V Sloveniji torej prevladuje cerkvena pedofilija, ki je, kot že navedeno, sestavljena iz dveh vrst pedofilije: kleriške in laiške. Veliko večino spolnih zlorab otrok so torej storili člani katoliške cerkve, in sicer kleriki ali laiki. Katoliški verniki torej prednjačijo v spolnih zlorabah v Sloveniji, vsaj statistično. Katoliška pedofilija tudi kaže, kdo katoliška cerkev v resnici je in pove marsikaj o tej cerkvi, še posebej tudi to, da že ves čas namenoma krši Božje zapovedi. Namesto izpolnjevanja le-teh bolj ali manj prakticira takšno ali drugačno nasilje nad otroki in seveda tudi drugimi. In tako služi bogu podzemlja, torej tistemu, ki goreče navija za pedofilijo in druge zlorabe otrok in drugih.

Podobno je na Zahodu. Tudi tam prevladuje katoliška cerkev. Tudi za ta del sveta se domneva, da je tam večina družin v celoti ali vsaj delno katoliških, zato v njih, gledano vsaj statistično, spolne zlorabe otrok v glavnem storijo katoliki laiki. Katoliški verniki, torej kleriki ali laiki, so na Zahodu glavni generatorji družbene pedofilije.

Zakaj se o pedofiliji katoliških laikov ne govori?

Print Friendly, PDF & Email