Cerkveno izogibanje plačilu odškodnin žrtvam pedofilije (1)

Denar je cerkveni bog. Zato katoliška cerkev stori vse, da se njeno premoženje povečuje ali da se vsaj ne zmanjša. V to »skrb« za premoženje sodi tudi problematika odškodnin, ki jih mora cerkev plačevati žrtvam spolnih in drugih zlorab s strani njenega klera. Ker je žrtev cerkvene pedofilije zelo veliko, je tudi odškodnin veliko in mnoge izmed njih so tudi zelo visoke – v ZDA gredo namreč tudi v stotisoče dolarjev ali celo preko milijona dolarjev. Zato cerkev išče načine, kako se izogniti plačilu odškodnin oz. vsaj zmanjšati višino teh. V mnogih primerih je dokaj uspešna. V nadaljevanju so opisani nekateri načini izogibanja v ZDA.

Zahtevek za stečaj
V ZDA je priljubljena cerkvena metoda za izogibanje finančni odgovornosti razglasitev stečaja škofije. Ko so zoper škofijo vložene tožbe zaradi plačila odškodnin zaradi spolnih zlorab otrok s strani škofijskega klera, ta vloži zahtevek za stečaj v skladu z 11. poglavjem ameriškega stečajnega zakona. Na ta način lahko doseže poravnavo s tožniki, pri čemer se delež njenega premoženja razdeli oškodovancem. Na ta način škofija obdrži kar največ premoženja, kar v klasičnih sodnih postopkih ne bi bilo mogoče. Poleg tega se s stečajem ustavijo že začeti sodni postopki in preprečijo novi, pa še stečajni postopek je bolj tajen in tako manj odmeven v javnosti. To pa je cerkev vsekakor pomembno – če že ne zaradi drugega, vsaj zaradi njene javne podobe. V bistvu stečaj po 11. poglavju pomeni reorganizacijo škofije in ne njeno prenehanje, kot bi mogoče to izhajalo iz besede stečaj. Gre za neke vrste prisilno poravnavo.
Za cerkev pa je stečaj po 11. poglavju ameriškega stečajnega zakona pomemben tudi zaradi tega, ker žrtve s svojimi odvetniki nimajo več dostopa do dosjejev v zvezi s pedofilijo, saj cerkvena dokumentacija pride pod sodišče.[1] Če se cerkev boji, da se bo javno razkrila npr. celotna pedofilska umazanija v neki škofiji, sproži postopek po 11. poglavju. V stečajnem postopku mnogi podatki o spolnih zlorabah klera ne pridejo v roke žrtvam ali v javnost, kar bi se lahko zgodilo, če ne bi bilo stečajnega postopka.

Cerkev se vedno bolj odloča za stečaje
Od leta 2004, ko se je za stečaj odločila škofija Portland v ameriški zvezni državi Oregon, se je do 19. junija 2020 za stečajni postopek odločilo 25 škofij. V letih 2019 in 2020 so stečaj razglasile tudi škofije oz. nadškofije New Orleans, Rochester, Buffalo, St. Cloud, Syracuse in Harrisburg. Vse to zadnje pa je posledica dejstva, da so v tem času nekatere ameriške zvezne države sprejele zakone, s katerimi so začasno odpravile zastaralni rok za vložitev civilnih tožb zaradi spolnih zlorab. Zato so se na sodišče vsule tožbe žrtev cerkvenih spolnih zlorab.
Poleg škofij so se za stečaj odločili tudi nekateri cerkveni redovi. To so Oregon Province of the Jesuits, Christian Brothers of Ireland in Crosier Father & Brothers.[2]

Se nadaljuje.

_______
[1] https://www.churchmilitant.com/video/episode/vort-justice-denied (1.7.2020).
[2] https://www.abuselawsuit.com/church-sex-abuse/bankruptcies/ (2.7.2020).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj odgovor