Cerkveno izogibanje plačilu odškodnin žrtvam pedofilije (2)

Skrivanje premoženja pred upniki
Katoliška cerkev v ZDA se dobro zaveda obsega pedofilije v lastnih vrstah in dejstva, da lahko odškodnine žrtvam posamično na žrtev in skupno za vse žrtve dosežejo velike številke. Zato je sistematično začela skrivati svoje premoženje, in sicer tudi tako, da del tega premoženja prenese iz ene pravne osebe na drugo. Npr. del premoženja se prenese na organizacijo, ki naj ne bi bila cerkvena ali pa škofija del premoženja prenese na župnije. V obeh primerih cerkev trdi, da so takšne organizacije oz. župnije samostojne in lastnice premoženja ter da torej preneseno premoženje ne spada v premoženjsko bazo škofije oz. organizacije, ki bi bila odškodninsko odgovorna žrtvam cerkvene pedofilije. Na ta način naj bi cerkev v ZDA pred žrtvami lastnih spolnih zlorab skrila za dve milijardi dolarjev premoženja.[1]

Primer nadškofije Santa Fe
Ta nadškofija je leta 2018 vložila zahtevek za stečaj v smislu 11. poglavja ameriškega stečajnega zakona in v njem navedla, da ima premoženja v višini 45 milijonov dolarjev. Zanimivo pa je, da je bilo ob ustanovitvi te nadškofije leta 1951 njeno premoženje ocenjeno na 40 milijonov, kar bi zdaj znašalo več kot 300 milijonov dolarjev. Cerkev v tem primeru trdi, da je velik del tega premoženja v lasti župnij in drugih organizacij ter zato ne sodi v stečajno maso. Ta primer jasno kaže na to, da je katoliška cerkev zavestno prenesla del premoženja iz nadškofije na druge organizacije (župnije …), saj je z reorganizacijo nadškofije začela leta 2012, torej v času, ko se je na cerkev že vsul plaz odškodninskih tožb zaradi katoliške pedofilije.
Podobno se je dogajalo v škofiji Buffalo. Ta je leta 2006 imela premoženja za 145 milijonov dolarjev, naslednje leto pa samo še 54 milijonov. Leta 2005 je namreč prišlo do poskusa podaljšanja zastaralnega roka glede spolnih zlorab, kar je bil za škofijo očitno znak, da mora svoje premoženje skriti in ga zavarovati pred odškodninskimi zahtevki žrtev.[2]

Se nadaljuje.

_____________
[1] Global, april 2020.
[2] https://www.churchmilitant.com/news/article/buffalo-diocese-files-bankruptcy (7.6.2020).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj odgovor