Pedofilski duhovnik kot »Božji mož« (1)

Eden najpomembnejših likov katoliške cerkve je duhovnik. To je druga stopnja zakramenta reda, imenovana tudi prezbiterat. Cerkev pravi, da se ta zakrament podeljuje enkrat za vselej, na osebi pusti neizbrisen pečat, ki ga za večno označuje, izbrana pa je bila, da bi skupnost vodil k Bogu. Duhovnik opravlja doživljenjsko poslanstvo in služi Kristusu in po Kristusu vsej krščanski skupnosti, še uči cerkev.[1] Duhovniki so seveda lahko samo moški.

Ali duhovnik res služi Kristusu in po Kristusu, kot to pravi cerkev? Jasno je, da ne, saj Jezus, Kristus ni postavil nobenega duhovnika niti duhovništva kot takega. Nasprotno, bil je proti duhovnikom in je dejal naslednje: »Vi pa si ne pravite ›rabi‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹, kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite ›vodnik‹, kajti eden je vaš Vodnik, Mesija. (Mt 23,8-10) Če kler ne služi Kristusu, komu potem služi?

Oblast in moč klera temelji na satanskem
Moč klerikov ne temelji izpolnjevanju nauka Jezusa iz Nazareta, temveč na nauku, ki je temu nasproten. Moč kleriške kaste temelji na neenakosti, omejitvah, manipulacijah, ustrahovanju, kontroli, žrtvovanju, mučenju in ubijanju, kaznovanju in grožnjah z večnim peklom. In seveda na izmišljotini, da je kler zastopnik Jezusa, Kristusa oz. Boga na Zemlji. Cerkveni sistem je hierarhični sistem, kjer je duhovnik nad laikom, škof nad duhovnikom in papež nad laiki in kleriki, tudi tistimi iz redov in drugih cerkvenih organizacij. Na vrhu te piramide pa je cerkveni kaznovalni bog, ki je za tiste, ki ne sledijo papežu in cerkvenemu nauku pripravil posebno področje, imenovano večni pekel. Tam tisti, ki jih je cerkev izobčila, večno trpijo in nikoli ne bodo videli Boga. Tako pravi katoliška cerkev. Takšnega sistema Jezus, Kristus ni postavil. Ali je takšen sistem postavil Bog Stvarnik? Jasno je, da tudi Bog Stvarnik takšnega sistema ni postavil. Kajti postavitev takšnega sistema bi nasprotovala nauku Boga Stvarnika.[2] Ker cerkveni sistem ni postavljen od Boga, je postavljen od nekoga drugega. In ta drugi je Božji nasprotnik – to pa je satan. Zato je jasno, da moč klerikov temelji na satanskem in ne Božjem nauku. Seveda to velja tudi za samo katoliško cerkev. Cerkev ne temelji na božanskih pravilih, temveč satanskih. In eden teh temeljev so spolne zlorabe otrok in odraslih s strani katoliških duhovnikov, ki jih je celo sam papež imenoval za orodje satana, torej kot del demonske države.

Ali je duhovnik Božji ali zli mož?

Se nadaljuje.

_________________
[1] http://www.zupnija-ljpolje.si/zakramenti/sveti-red (31.10.2020).
[2] Več o tem v knjigah Univerzalnega življenja na https://gabriele-zalozba.com/ (18.8.2020).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj odgovor