Cerkveno izogibanje plačilu odškodnin žrtvam pedofilije (4)
Prispevek

Cerkvena zloraba 11. poglavjaObičajno pride do stečajnega postopka v smislu 11. poglavja ameriškega stečajnega zakona takrat, ko neka organizacija pride v položaj, da je zaradi dolgov ogrožen njen obstoj. S pomočjo stečajnega sodišča se npr. podjetje reorganizira, upnikom v določenem času plača del terjatev (ostali del terjatev se odpiše), obdrži določen del sredstev in posluje naprej. … Celoten tekst

Cerkveno izogibanje plačilu odškodnin žrtvam pedofilije (3)
Prispevek

Nadškof skrije več kot 50 milijonov dolarjevLeta 2007 je nadškof Timothy Dolan iz nadškofije Milwaukee pisal v Vatikan in prosil za dovoljenje, da bi prenesel skoraj 52 milijonov dolarjev v skrbniški sklad, ustanovljen za vzdrževanje pokopališč. »Predvidevam, da bomo s prenosom premoženja na skrbniški sklad uradno zavarovani pred zahtevki in odgovornostjo,« je v pisanju navedel nadškof … Celoten tekst

Cerkveno izogibanje plačilu odškodnin žrtvam pedofilije (2)
Prispevek

Skrivanje premoženja pred upnikiKatoliška cerkev v ZDA se dobro zaveda obsega pedofilije v lastnih vrstah in dejstva, da lahko odškodnine žrtvam posamično na žrtev in skupno za vse žrtve dosežejo velike številke. Zato je sistematično začela skrivati svoje premoženje, in sicer tudi tako, da del tega premoženja prenese iz ene pravne osebe na drugo. Npr. del … Celoten tekst

Cerkveno izogibanje plačilu odškodnin žrtvam pedofilije (1)
Prispevek

Denar je cerkveni bog. Zato katoliška cerkev stori vse, da se njeno premoženje povečuje ali da se vsaj ne zmanjša. V to »skrb« za premoženje sodi tudi problematika odškodnin, ki jih mora cerkev plačevati žrtvam spolnih in drugih zlorab s strani njenega klera. Ker je žrtev cerkvene pedofilije zelo veliko, je tudi odškodnin veliko in mnoge … Celoten tekst